Pagina 1 van 1

Huisregels

Geplaatst: wo 13 mei 2009, 23:19
door moderator 1
Onderstaand vindt u de regels voor het Sphynx & rex Breedersforum, hierna ook wel SRB genoemd.
Bij registratie gaat iedere gebruiker akkoord met deze regels.

Het SRB forum biedt onder andere de mogelijkheid om met elkaar te praten, te discussiëren en foto’s met elkaar te delen met als hoofdthema katten en dan met name de Sphynx en de Rex. Binnen SRB vinden we respect voor elkaar en openheid van zaken erg belangrijk.
Voor wat betreft het discussiëren moge duidelijk zijn dat felle discussies zijn toegestaan, mits men ook waarde toekent aan de mening van een ander, al staat deze haaks op de uwe. Op deze manier kunnen we van elkaar leren.

Je zult geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, discriminerende of seksueel georiënteerde berichten plaatsen. Alvorens berichten te plaatsen op het SRB-Forum, heb je kennis genomen van de forumregels/mededelingen en je dient je hieraan te houden.
Bij het overtreden van deze voorwaarden of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het beheer, kan je toegang tot het SRB-Forum direct en permanent geblokkeerd worden en zal eventueel je service provider op de hoogte worden gesteld van je gedrag.
Indien blijkt dat er frequent op een negatieve manier gereageerd wordt, dit ter beoordeling van de beheerder, dan zal je account/ip adres afhankelijk van de ernst na 1 of 2 waarschuwingen voor 2 weken tot een maand op non-actief worden gesteld. Bij herhaling zal dit definitief geblokkeerd worden.
Mocht je tussentijds op een andere manier het forum bezoeken cq reageren gaat de periode van de blokkade opnieuw van start.


Wanneer u een foto of tekst plaatst die niet van uzelf is, denk dan aan eventuele auteursrechten.
Vraag zo nodig toestemming aan de eigenaar. Aan te raden is gewoon een link naar de betreffende foto/tekst te maken.

Persoonlijke teksten die per mail of PB gestuurd zijn, mogen niet openlijk geplaatst worden op het forum zonder schriftelijke toestemming van de schrijver van het onderwerp. Ditzelfde geldt ook voor persoonlijke gegevens van andere personen dan uzelf, zoals adressen, telefoonnummers, emailadressen e.d.

Denk ook aan uw eigen privacy en plaats daarom niet teveel persoonlijke gegevens.

Er is slechts één account per persoon toegestaan.

Sommige rubrieken hebben eigen (extra) regels, deze zijn dan bovenin de betreffende rubriek terug te vinden.

SRB is geen platform voor het maken van reclame of andere vormen van SPAM, behalve reclame voor sponsors geplaatst door beheerders.

Reclame maken en/of een link plaatsen naar andere kattenfora cq. sites is niet toegestaan.
Reclame maken en/of een link plaatsen naar een andere site is niet altijd toegestaan. Dit wordt beoordeeld door de beheerders.

Blijf zoveel mogelijk ‘on-topic’.

Let er bij het plaatsen van een nieuw topic even op of u het onder de juiste rubriek plaatst.

Plaats geen topics of reacties met als doel je eigen postingpercentage op te vijzelen of om het topic weer bovenaan de lijst te zetten.

Denk er bij het kiezen van je gebruikersnaam, avater en onderschrift aan of deze niet kwetsend zijn voor anderen.

Bij twijfel over de regels en/of meningsverschillen beslist het team van beheerders/moderators.
U kunt hiervoor te allen tijde contact met één van hen opnemen via email of PB.

Medewerkers van het forum hebben het recht om een topic of gedeeltelijke topic inhoud te verwijderen wanneer deze in strijd is met de geldende forumregels c.q. wettelijke regels.
Op overtreding van de regels kan een waarschuwing of ban (tijdelijke of permanente verwijdering van SRB) volgen.

Medewerkers van het forum zijn niet aansprakelijk voor datgene geplaatst wordt door individuele leden, maar zullen te allen tijde proberen toe te zien op naleving van wettelijke regels, onder andere aangaande auteursrechten (van zowel foto’s, plaatjes als tekst) of discriminatie in elke vorm.
Het Sphynx & Rex Breeders forum is met grote zorg samengesteld, helaas kan het natuurlijk voorkomen dat er zich ergens een fout bevind. Wanneer u op dit forum iets aantreft dat in uw zienswijze niet overeenkomstig de geldende regels of wetten is, dan zullen de beheerders dit graag van u horen. Nadat uw klacht is bekeken zal er zo nodig spoedig worden ingegrepen.
U kunt hiervoor contact opnemen met de beheerder via emailadres: info@sphynxrexbreeders.nl
SRB forum is in géén geval aansprakelijk voor beschadiging in welke vorm dan ook, door gebruik van onze website of door tijdelijke onmogelijkheid deze website te raadplegen.

Wanneer u zich gaat aanmelden bij SRB zult u enige persoonlijke gegevens gaan invullen. Hierbij verklaren wij dat deze informatie nooit gebruikt zal worden voor andere doeleinden en nooit verkocht/doorgestuurd wordt aan derden.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder bescherming van auteursrecht Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door SRB forum. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Deze regels en disclaimer zijn tot stand gekomen na zorgvuldig raadplegen van het internet. Heeft u problemen met (gedeelten) van bovenstaande tekst, neem dan contact op met het SRB forum via: info@sphynxrexbreeders.nl

SRB forum behoudt het recht deze tekst te wijzigen zonder opgaaf van reden. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.